- * -

FINAL PROGRAMME

- * -

Съвместният форум на 29-та Асамблея на ИМАБ
и 6-та Международна среща на Алумни клуба при МУ-Варна
приключи със сериозен успех и обещаваща перспектива

/'IMAB-Alumni-2019-Protocol" PDF file/.

- * - * - * -