For contacts with organisers and additional information:
Secretariat of the Assembly: office.imab.bg@gmail.com
За контакти с организаторите и информация за участниците от България.

- * - * - * -